head

Traduceri

Preţul unei traduceri

Preţul unei traduceri este calculat în funcţie de numărul de pagini al documentului. Biroul nostru de traduceri nu modifică preţul în funcţie de de tipul traducerii şi gradul de dificultate a textului.

O pagină de traducere reprezintă echivalentul a  2.000 de caractere, inclusiv spaţii.

Pentru a vă orienta cât mai uşor, la pagina de Tarife de pe site-ul nostru, găsiţi preţurile pentru traducerea unei pagini a 2.000 caractere.

Confidenţialitatea traducerii

Dacă documentele pe care trebuie să le traduceţi sunt importante şi trebuie protejate, dispunem de un serviciul special, care presupune semnarea unui acord de confidenţialitate suplimentar, ridicarea documentelor de la sediul dvs pentru a evita transmiterea lor prin mijloace electronice, traducerea la computere protejate şi apoi distrugerea tuturor exemplarelor, în afară de cel ce va va fi livrat.

Dureaza mult traducerea?

In mod normal, traducerea ta va fi gata a doua zi lucratoare dupa ziua in care ne-ai trimis textul.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dvs, putem livra documente şi mult mai repede, contra unei taxe de urgenta.

Ce înseamnă traducere autorizată ?

Traducerea autorizată este efectuată, semnată şi ştampilată de un traducător care deţine, în temeiul Legii nr. 178/1997 şi a Regulamentului de aplicare al acesteia, nr. 462/C/1998, autorizaţie de traducător şi interpret emisă de Ministerul Justiţiei. Apelând la serviciile biroului nostru, puteţi obţine  numai traduceri autorizate.

Ce inseamnă traducere legalizata?
Conform Legii Notarilor Publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, art 94, traducerea legalizată este o traducere autorizată care deţineşi legalizarea semnăturii traducatorului efectuată de un birou notarial.

Pentru efectuarea traducerii legalizate traducătorul atestat potrivit legii va semna formula de certificare a acesteia şi va oferi documente justificative, iar Notarul va legaliza semnătura traducătorului. Apelând la serviciile noastre, puteti obţine rapid traduceri legalizate de calitate.