head

Apostilare

APOSTILA este ştampila aplicată de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga pe actele oficiale întocmite în ţara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.

SCOPUL aplicării apostilei este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

PROCEDURA de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative se desfaşoară prin intermediul biroului unic organizat în cadrul instituţiilor prefectului. Aplicarea apostilei se realizează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului dacă: titularul actului are domiciliul/ultimul domiciliu în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului căreia i se adresează sau sediul angajatorului/ultimului angajator ori sediul instituţiei/unităţii care a emis actul se află în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului căreia i se adresează.